Škola dôstojnického dorastu


PEDAGOGICKÝ A VELITELSKÝ  ZBOR

  

Arnošt Jiří                   npor.vel.čety,-Tank.pluk Přáslavice-OVS Olomouc

Babiak Jozef                staršina z pov..zásobování, s  Kotykem ve vile
Bačúr Ján

Badová Valerie            učitelka, ruština, Martin, Hviezdoslavova 23
Baláž Miloslav             npor. Voj.učitel

Beck Vladimír             por. propagandista školy

Beránek                        major učitel techn.kreslení a deskriptivy.

Biskup Josef                 učitel, třídní.

Bogotej Viktor             civilní učitel
Bochňák Imrich           npor.vel.čety    

Bulko Štefan                ZVP roty,dva kýčle, Přerov,zemřel

Cieszlar                         učitel dějepis

Černá                            učitelka zeměpisu                 

Černý Jan                     učitel zeměpis
Čunderlík Dominik      správce budov

Docauer Jindřich         vel.ŠDD od 1955 po odchodu Paška

Fachinelli Jan               npor.vel.čety

Firc Michal                   učitel,ruština

Gatnárek František     mjr.intendanční služby                  

Glitta Ján                     PO štábu,npor. propagandista

Grega Bartolomej        učitel fyziky

Gregová Mária            učitelka, z Bardejova
Grodman  Zdeněk       civilní učitel

Haertl Gustáv              vel.čety

Hampl Josef                 učitel matematiky -čet.absolvent v činné službě        

Hanulová Libuše         učitelka  biologie,  z Náchoda

Havlín Ladislav           starší učitel češtiny a chemie

Havlínová Valeria       učitelka

Hanzelová                    učitelka fyziky

Homola Ignác              učitel

Horák  Stanislav          náč.org. skupiny štábu        

Hraško Julius               npor.vel.roty

Hujsa  Ján                    npor.adm.služby, sekretář štábu

Ivanko František         por. Hospodář intendant
Ivánek Stanislav          npor. Vel.čety
Jakl František             civilní učitel
Jedlička Karol             civilní učitel

Juhász  Juraj               vel.čety      

Jurášek Vendelín         npor.zdravotní služby

Kanta   Jiří                   učitel matamatiky,  hudba - housle

Kantová Miroslava      učitelka chemie

Kaláb                            učitel                   

Kiml Jiří                       1953-54 náš vel.roty

Kiška Ladislav             učitel, zeměpis
Kondračin Ladislav    civilní externí učitel

Kopecký                       učitel psychologie a logiky,kpt.

Koreň Ján                    řidič autobusu, OP

Kotyk Jiří                     učitel češtiny, literatury

Kozák Julius                učitel chemie
Kúta Josef                    npor.vel.čety
Kratochvílová Anna   OP
Kresán Pavel               des.abs.

Krnáč                           učitel fyziky,matematiky
Kropilák Eugen          major náč.tělesné přípravy

Krupička Vladimír    por.vel.čety
Krystl Jaroslav           rtn.abs.    

Kubačka Jiří               npor.vel.čety u Lakatoše, potom vel.roty

Lakatoš Štefan            por.pěchoty vel.roty

Laštovka Ján              mjr. admin. Služby              

Lipka Ján                    staršina

Ledrer  Vladimír        npor.vel.čety
Lukáč Ondrej             npor.učitel, biologie, chemie.

Lysek Ján                    por.děl., náš VKR, major v Korejské válce.
Macko František        náč,intendantního zásobování

Mačinec Emil              npor.vel.čety, v 1980 OVS Dolní Kubín
Maďar Michal            npor. Stavebně techn.sl.
Majliš  Ondrej            OP

Malý Jiří                      třídní učitel 7. čety,  matematika
Marc  Ludvík              npor.vel.roty
Markovič Dominik     por. Pěchoty Voj.učitel

Mazáč Alois                 propagandista, npor., z Hulína
Mazurová Emilie        civ.prac. knihovna
Messner René              npor.vel.čety

Michálek                      zbrojíř

Michalka Pavol           npor.vel.čety,dáleNOSa učitel matem., z Nevolného

Miklovič Emil             PO školy,náč.klubu KVT

Mináč                           učitel fyziky(kvapočka)        
Mjartan Jozef             civilní učitel

Musil Jiří                     PO školy, dějepis

Nachtmann  Ludovít  učitel  matematiky

Najšlová Olga             učitelka  ruštiny
Nejtek Jaroslav          rtn.abs.
Novák Otto                 civilní učitel

Očenáš Benjamín       učitel  angličtiny
Pachlopník Alois        npor.vel čety dále Náč.org.skupiny

Papcun                        štáb, náč.fin. odd.,po jeho odchodu pí Pávková
Papcunová Věra         spisovna, OP
Páričková Anna         OP

Pašek Oldřich            vel.ŠDD, 1955 odešel do Moravské Třebové

Pávek Miroslav          náč.PO štábu, zást.vel.školy pro pol.věci

Pávková                      finanční odd.

Pavlič Vasil                 vel.čety,vel.roty

Pech Karel                  npor.vel.čety      

Pivarč Miroslav          PO svazák, také  ZVP roty                     

Pokorný Jiří               vel.čety

Poláková Magda        učitelka německého jazyka                                                  
Palonczy Evžen Dr.    ppor.voj. učitel
Polerecký Jan              rtn.abs.

Profous Vladimír       kpt. MUDr. Náč. zdrav. Služby.   

Prouza Adolf              pplk..Zást.vel. školy- Náč. škol. odd. mjr.

Rakyta Dušan            čet. z pov.správce jídelny,kuchař.

Rapčík Emil               npor.        vel. čety

Raška Julius               velitel roty I

Redecha  Martin        učitel slovenštiny, latiny, řečtiny, češtiny.
Remiáš Julius             OP

Roško  Ludevít           četař v další službě
Řezáč  Antonín           kpt.vel.roty starších/1952-4., zást.Paška                 

Sásik Jozef                 ZVP vel.2.šk.roty

Spišiak                        por. admin. Služby
Sporek                        npor. Zást.PO školy
Stach Jozef                 npor.náč.fin.odd. NFH
Stančík Bartoloměj    OP
StarinskýVladimír Ing. civilní učitel
Stratil Richard            civilní učitel

Sýkora Josef               učitel matematiky,deskriptivy,na dobu půl roku
                                         277 cm o tyči mistr Slovenska

Šámal Zdeněk             vel. roty R, 4. školní rota pld k Vkr
Široký Miroslav          npor. NPZ náč.proviant.zásobování

Šoková Olga               učitelka ruštiny  

Španiel Blahoslav       učitel  češtiny

Švehla                          staršina
Svoboda Štepán          rtn.abs.
Turek   Milan              poručík-voj.učitel       zbrojní sl.

Ungero  Rudolf           npor. int. Služby,hospodář

Utěšený Dimitrij         tělovýchova, žije v Kremnici vedle hotelu Centrál

Varchulík Luděk        vel.roty, převzal rotu po Lakatošovi, požár.dr.
Vavřík Jiří                  npor.vel.čety    

Vejnar Karel              vel.1.čety u Kimla, aktivovaný ppor., brzy odešel

Víťazko Eduard         učitel matematiky, kpt.
Víťazková Ludmila    civilní učitelka 

Vojtěch Jozef              staršina z povolání,  staršina roty

Vykysalý Arpád         učitel  tělovýchovy, judo, zápas.

Wolnerová                  OP
Zajac Tibor                npor.vel.čety

Závladský Miroslav  kpt.učitel dějepisu.

Zvara                          staršina  roty R  4.r.pld

 

 

 


  © 2004 Pavol Knúrovský, e-mail: knurovsky.p (zavinac)netkosice.sk