Škola dôstojnického dorastu

            
E2- ABRHÁM Petr - 2004 ;   E2- ADÁMEK Jaroslav ;   R2 - ADÁMEK Miroslav († 2005) ;   M3 - ANTOŠ Ladislav ; E2 - BALVAN Ján († 15.7.2001);  R3 - BENEŠ Miloš ( 22.7.2012 ); M1 - BENKO Štefan (2004);   M - BERAN Miroslav (2000) ;  I - BERAN Vojtěch  (†  22.1.1963) ;  I - BERECZ Pavol ;  I-4 BEZDĚK Jaroslav ;  R1- Ing.Vlastislav  BIELIK (†  19.08.2009 ); I - BLAŽEK   Milan  († 2008 ); R 2- MUDr.Július BOGNÁR († 1.5.2007 );  M - BRZOBOHATÝ Jozef ;  I - BRODSKÝ Jan ; I -BŘEZINA Jiří ;  M4 -I ng. BUBENÍČEK  Robert († 13.7.2006); M3 - BUKSA Antonín († 2.6.2012) ; R3 - BULTAS Alois († 2005) ;  M3 - Ing. BUREŠ Miroslav ;  M1 - ČANAKY Viktor ; I - ČÁP Miroslav ( † 24.ledna 2015) ; M1- ČEPKO Ján 75 let († 30.1.2015 ) ; R2- ČEREŠŇA Štefan († 2015); M2 - ČERNÝ František († 22.4.2004); E4 - ČIHÁK Josef  († 10.5.2011 ); R1 - DALER Jaroslav ; R1 - DOBROTKA Rudolf ; R4 - JUDr. DRAŠNAR  Vladimír ( † 25.9.2006 ); R3 - DRESLER Milan ( † 14.7.2012 ); R1 - PhDr. DRKAL Miloš († 1.10.2016); I - DRŽÍK Štefan ; R1-EDER Vladimír(28.6.2006);  velitel I-3 FACHINELLI Jan ;  R2 - FAZOUR Miloš († 2003) ;  I -Mgr.FIALA Jiří  († 24.9.2011 );  R1 - Ing.FINTA  Dezider  (†  26.3.2007) ; R1- FLEGEL  Bedřich (  † 16.1.2016 - 77 let ) ;  E  FOŘT Miroslav ;  I - FRKALA Ján ;   M1-FUČÍK  Antonín ( † 30.1.2017)  E1- GALIČÁK Miroslav ;  I - Ing.GALKO  Štefan ( † 3.2007 ) ; M4 - GOLA  Jindřich ( † 16.10.2012 ) ; genmjr.Ing. Michal GONDEK ( †26.8.2017); prof. GREGA Bartolomej - 84 r. (1993);   prof. GREGOVÁ E. Mária - 77 r. (1987) ;  I - Guliš  Ferdinand  70 r. ( † 7.11.2008 );  I - HÁJEK Ivan; HAMERLÍČEK Josef četa I 4, ( † 2016);  E3 - HEZKÝ Karel (1990); R4 - HLOUS Richard († 1956);   R2 - HOLEC Josef ;  I - HORÁK Jaroslav († 1999); M1 - HORÁK Jiří († 2007); (63 r.) †17.3.2004 ; R3 - HOSNEDL Václav ( † 21.7. 2014 );  E - HRNČIARIK Štefan (1998) ; E1- HRONEC Ján ( 72) †23.11.2010; I - HŘEBÍK Jindřich(† 2004); E4 - HUML Jiří  († 2010) ; I - HYANIK Ignác;  I - CHMELAŘ Břetislav ; I-7 - Ing.CHYBA  Miroslav ( † 6.6.2010 ) ;  M - Ing. IGAZ František (1985) ;  R2 - ILAVSKÝ Wiliam ; I - IVAN Ján ( † 4.2014 );  I - IVÁNKA Julius ;  R4 - Ing.JAKOUBEK Josef ; I - pplk.Ing.JAMRIŠKA Jozef( †11.8.2017);  M1- Ing.JANEČEK  Zdeněk CsC.; I - JANKULA  František († 26.březen 2015 ); E - PROf.Ing.plk.JINDRA Václav CSc. ( 24.3.2014 ) ; I- Ing. JIROUŠ Jiří († 5.2.2015) ;  M1 - Jaroslav KANTOR (1998); M-3 KNÚROVSKÝ Pavol († 19.1.2017),  R2 - Ing.KOBLIHA Alois († 2005); I-2 Dr. KOCSIS Ernest, CSc. ( † 14.8. 2016) I -  KOCMAN  Ladislav  ( † 12.2008 );  R1 - KOČÍ Jaroslav ;   R3 - KONEČNÝ Jaroslav ; E- KONÍČEK  Vladimír  († 14.1.2010 ); R3 -  KOPAČKA  František ;   M4 - KOROTVIČKA Antonín   ;  M4 - KOPŘIVA Ján (1959 );   R1 - KOŠKA Jaroslav ; I rota     . I - KOZÁK Leopold ( † 16.6.2012 );   I-5 KRÁL  František ( †  2007 ) ; E1 - KRAMOLIŠ  Svatopluk († 18.1.2014); I - KRAUS 1Vlastimil ;  R4 - KRČMÁŘ Miroslav ;  M5 - KREJČA Jiří († 21.6.2009) - Nové Město  na Moravě; E1- KREJČÍ  Karel  († 20.5.2015 );  M3 - KRIŠKA Michal (1999) ;    R1 - KRKOŠEK Vladimír ;   KROPILÁK Eugen  ( ŠDD -  † 26.9.2012 );   M4 - KUBÍK Jaroslav (1961) ; M3 - KYTLER Rudolf ( † 30.11.2012 ); E3 LAUTERBACH Jaroslav ( † 6.20014 ) ;  I - LANČARIČ Martin ; I - LEČÍK  František ( † 17.10.2013 );  I - LEHKÝ  Milan  73 r. ( † 2.11.2011 ) ;  R1 - Ing.LEJSKE Miroslav - 68 r. ( † 2.12.2006.) ;   I-7 - LETTZINGER  Dalibor ;R1 - LEVÁK René (†  24.11.2013 ); E1 - Ing.LEVICKÝ  Milan († 13.4.2011 ); R3 - JUDr. LIGAČ  Július  († 7. 5. 2013 ) ;    R4 - LIŠKA Miloslav († 23.3.1957);   E4 - LOUČKA Jozef ;  I - LUPTÁK Ervín († 13.4.2014 ); M3-Jiří PUNČOCHÁŘ( †16.07.2014);  I - Ing.MADALA Jozef ;  R4 - MACHÁČEK Zdeněk ; velitel  M-1 MARC  Ludvík  ( † 10.3.2009) ; R1 - MARTÍNEK František - 67 r.(† 12.2005) ;   I - MATOHLÍNA  Vladislav - 67 r.( † 19.10.2005 ) ;    I - MATUŠKA Ján ; I-3  MENCL Antonín (duben 2017) ;  I -  MERTA Antonín ;  R2 - MĚCHURA Pavel - 69 r. ( † 23.11.2007 );    M5 - MIKEŠ Zdeněk ;   I - MLÝNEK Rudolf ; E4 Ing.MOUCHA  Augustín  ( † 14.6.2013 );  I - MÜLLER Vladimír ; I6 - NAVRÁTIL Jan  (68 r. 9.9.2006);   I - NEBŘENSKÝ Jan  ( † 25.9.1993 );   I - NESVADBA Ladislav ; E3 - NOVOTNÝ Adolf (†26.8.2017);  M5 - NYMSA František († 7.5.2005);   I - Ing.NOŠČÁK Milan ;  I - NOVOBILSKÝ Oldřich ;   M4 - ONDŘICH Ladislav († 13.12.2007);  M - ORESKÝ Richard (2002) ; I - PAKR  František ( 20.10.2011 ) ;   R2 - PÁN Ladislav († 1991) ;  M1 - PALLAS František ;   I - PÁNEK Karel († 30.6. 1993) ; E2 -  Ing.PAŠEK Pavel;  E1 - PÁSTOR Rudolf - 52 r. († 1993);  E2 -   PAVLOVIČ Dušan ; velitel I-5 PECH Karel ; M4 - Mgr.PEKARČÍK Jindřich († 3.ledna 2010 ) ;  R1 - PEŠ Miroslav - 69 r.( † 30.3.2007 );M1 - PETERKA František ( 20.10.2012- Litoměřice);  M3 - PICEK Jiří ;  I -  PIROHÁČ Andrej ; velitel R1 POKORNÝ Vladimír (†1956) ;   E - POLONČÍK Jozef (1988) ;  M3 - POLÓNY Viliam - 39 r. (1979) ;  E - POTŮČEK Jan ;  R1 - POTÚČEK  L'udevít- r.59  ( †16.2.1998) ; I-4 PROCHÁZKA Jaroslav ( leden 2015);  E3 - PSOTKA Rostislav (9.7.2002);  M3- PUNČOCHÁŘ Jiří († 16.7.2014 ); M3 -        ;  I- REICH Václav († 5.10.2010) ; † REMENEC Emil - 63 r. (2002);  E4 Ing.RICHTER Zdeněk († 24.ledna 2015);  I-7RÍZNER Milan ;  I - ROMAN Jozef ; E1- ŘEZÁČ Milan († 21.12.2016); I - ŠÍŠKA Miroslav ; E4- SCHROLL  Luboš († 14.12.2010);  M3- SEKANINA Jiří ;   SIKORA Miloslav ( 15.4.2012 );   I - SOVÁK Josef ; R3 - Ing.STEHLÍK Vladimír ( † 14.5.2012);  E3 - STRAKA Jaroslav (1999 ) ; M4 - STRÁNSKÝ Bob († 1.2.2015) ; R3- SVOBODA František (2010);   M1 - SZABÓ Atila (1988) ;     I - SVAČINA Zdeněk ; E4 -ŠIMARA  Rudolf († 26.1.2014 );   I - ŠMÁRIK Miroslav ; E - plk. Ing. ŠMEJKAL Emil ( † 26.1.2016);  - Ing.ŠOLC Julius  († 30.11.2012 );  M - ŠROTÝŘ Pavel (20.06.1963) ;    R2 - ŠTAJER Jozef  († 1997) ;    R2 - ŠTÁVA Jiří  - 59 r. ( † 22.6.1997 )   M1 - Ján ŠTEFČEK ;   I - ŠTIKA Ji?í ;   I - ŠVARC Jiří ;  I - ŠVRČEK Jiří ; I - TAKÁČ Štefan - 69 r. ( † 28.7.2008 ); R4 - TESAŘ František - 67 r. († 21.2.2005) ; M5 - TOMEC František  72 r. († 12.12.2011 );  M5 - TRČA  Jiří († 28.7.2012  );  R4 - Ing.TRNKA Vladimír ; M2 - Václav ŤUKAL ( † 18.10.2015.); R3 -  URBAN Josef - 70r. ( Červen 2008) ;   M - URBÁNEK Ivan ; I - UREŠ Miroslav († 24.12.2010) ;  R3 - VACEK Jan 58 r.(† 1996 )I-7 VACHTA  Stanislav († 10.3.2013 );  I - VALENTA Bohumír ; M2 - Ondrej  VAŇO († 11.3.2010);  E - VARCHULÍK  L'udovít ( † 34.4.2007 ); I - VECL Evžen ;  E4 - VIK Boris ; R2 - VLADÁR  Adolf ( † 10.ferb. 2011) ;  I - VLASÁK Boris - 22 r. ( † 6.4.1962 ) ; M1- VOJÍŘ Josef († 31.1.2011 );staršina - I  VOJTĚCH Jozef ;  R4 - JUDr. WEBER Tomáš - 66 r. († 18.3.2004);  I - WINDEMANN Oto;    E2 - VAVRIS MiroslavVelitel  R2 VAVŘÍK Jiří  ( † 3.8.2016.)  ; velitel M5 - Tibor ZAJAC ( † 18.8.2010)  ; I - ZEDNÍČEK Oldřich (†  11. 5. 1992);  R3 - ŽÁK Zdeněk ;      - http://www.cemetery.sk/?gr_id=162692&pid=620                   


                             

Náš spolužák genmjr.v.v. Ing. Michal GONDEK zemřel 26.srpna 2017 ve 23 hod.

V posledních letech pracoval ještě aktivně jako člen Republikové Rady Asociace Vojáci proti válce.  


                                        

Vážení priatelia,

oznamujem Vám,že dňa 11.augusta 2O17 v odpoludňajších hodinách po dlhšej nemoci zomrel náš priateľ,ŠDD-ak, pplk.Ing. JAMRIŚKA  Jozef. Rozlúčka s ním bola na cintoríne na Sliači. Kto ste ho nepoznal, môžete si pozrieť v dokumentoch o stretnutiach  v Kremnici vyhotovené  P.Illnarom. V Šdd v Kremnici patril k vetve let.(modrí).

                                                                                           Mišo z V.Krtíša.


Po dlouhé nemoci od nás v dubnu 2017 odešel Tonda Mencl, I-3. 

                                             


Kamarádi ŠDDáci: Dne 30.ledna 2017 nás opustil Antonín Fučík, z roty M, čety M1.

Čest jeho památce.                       

                                            


 

  Oznámení o skonu našeho kamaráda Pavola Knúrovského, rota M, četa M3.  

  

                                              

    


Naše řady opustil 21.prosince 2016 plk.v.v.Ing.Milan ŘEZÁČ (E1).

     Smutnou zprávu nám sdělila jeho dcera.   


Svoji životní pouť skončil 1.října 2016 náš spolužák Miloš Drkal (ve věku 78 let).

V našich vzpomínkách zůstane!             

____________________________________________________

Ernest Kocsis, spoluešdedák, PhDr. emeritní Profesor, CSc., Prof. Katedry výtvarnej tvorby PF v Nitre, nás opustil 14.8.2016. Spomínajme na neho v dobrom.


      

   Zemřel Ing. Jiří Vavřík - 3.srpna 2016


                                             

e-mail od ešdédáka Jirky Brabce:

Dnes dopoledne jsem dostal majl od Petra Purkarta (bývalá plrb Kralovice) a parte za Bedřicha Flegela. Byl to ešdédák z roty R/1 a spolu jsme hráli v r.1955 dva zlodějíčky z Makarenkovy hry Začínáme žít. Béďa byl bezvadný kamarád, vždy s dobrou náladou, srdečný a slušný. Byl o rok starší a 1956 odešel do učiliště. A od té doby jsme se neviděli. Béďa bude žít alespoň v mém srdci a vzpomínkách.

Jirka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

kamarád Karel Krejčí

Smutnou zprávu mě posílá Janička, dcera našeho kamaráda. 20, května 2015
zemřel její otec Karel Krejčí.
Karle družný kamaráde, čest Tvé památce.

 Smutná zpráva přichází z Hornej Vsi od Prievidzi. 26.března naše řady opustil
 náš kamarád Fero Jankula.  Čest jeho památce.

 

 

 

 

Rozloučení s naším kamarádem Jirkou Jiroušem.

 Dne 1 února 2015 naše řady opustil kamarád Bob Stránský.

Vzpomínáme na kamaráda Boba Stránského.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   24.ledna 2015 dotlouklo srdce našeho kamaráda Mirka Čápa.

 

Vzpomeňme na našeho kamaráda Zdeňka Richtera.

 

 

 

 

 

 

 

 Scipio Calaber, kostelník chrámu Jupiterova z Nebe na zemi, V+W

 

Dne 13.4.2014 zemřel ve věku 76 let náš kamarád  Ervín Lupták

 

Dne 24.března 2014 zemřel ve věku 74 let  náš kamarád PROf.Ing.plk.Václav J i n d r a, CSc.Dne 18.ledna 2014  náhle ukončil svou bohatou životní pouť
náš výborný a družný kamarád  Svatopluk Kramoliš.  
Čest  jeho památce.

 

 

                 26.ledna 2014  nás opustil kamarád Ruda  Šimara.

 

  

Vzpomínáme kamaráda a našeho organizátora Frantu Le?íka.

  

 

 

 

 

 
Eozlou?ení s kamarádem Gustou Mouchou.

Lou?íme se s Jirkou Salzmanem 

 

Dne 10.března 2013 ukončil svou životní pouť náš výborný a družný kamarád plk.v.v.Ing.Stanislav Vachta.

Čest jeho památce.

 

Dne 30 listopadu 2012 zemřel náš kamarád pplk.v.v.Ing.Julius Šolc.

Rozlouceni s kamaradem Julo Solcem.

 

       Hluboce zarmouceni 
   oznamujeme  smutnou
   zpravu, že 20.10.2012 
   zemřel náš kamarád
   František  Peterka. 
  


 

Jind?ich Gola - M4 Gola Jind?ich

          Dnes dopoledne 16. října 2012  zemřel náš kamarád Jindřich Gola. 
            Jindra se věnoval výtvarnému umění. Čest jeho památce.

       

           26. septembra 2012 
                         dokončil svoju bohatú pozemsku púť náš bývalý učitel' telocviku, velitel',
                         dobrý človek, priatel' a výborný kamarát ešdédákov
                         plk. v.v. Eugen Kropilák.
 
 

 

                  

                           Dne 14.7.2012 zemřel Milan Dresler. Náš skvělý bubeník. Hrajeme tu tvou.

 

 

Vzpomínka na našeho kamaráda Lá?u Stehlíka.

                                         

    

 

              Vzpomínáme Miloše Sikoru.

 

         Franta Tomec zanícený fotograf, autor snímk? LVT Sklené, díky Franto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vždycky je m? smutno, když vkládám fotku na tuto stránku. Franto  byl jsi náš navigátor.

 

† František Tomec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Zem?el náš kamarád Milan Lehký, ?est jeho památce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

                                  Mgr.Ji?í Fiala - vzpomínáme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milan Levický - ?est jeho památce. Milan Levický - ?est jeho památce.
 

 

          

                       

                   

          

    V roce 2010 zemřel náš spolužák František SVOBODA (R3)

 

                     

                                              †23.11.2010  nás navždy opustil kamarád Jano Hronec.

                  

V neděli 13.?ervna nás zastihla smutná zpráva. Mirek Chyba 6. června 2010 tragicky zahynul.  
Mirek ve škole vynikal na delších běžeckých tratích. Závodů se zúčastňoval až do svých
šedesátiosmi let. 
Bližší zpráva Mirkovy manželky Jany :  Mirek uz nebude nikdy moci prijet, nebot jiz neni s nami na teto zemi.
Tragickym osudem zemřel 6.cervna při nehode na dalnici ve Svycarsku.
Narazem mu praskla aorta a byl rychly konec.
Ja jsem to prezila zazrakem, mam jen pohmožd?niny (nohy) a vyron v zebrech, nic zlomeneho.
20 leta holka to do nas naprala zezadu v plne rychlosti, kdyz byl proud zastaven,
uz kvuli nehode nekde vepredu.  My jsme uz stali a dala jsem blinkry, aby bylo videt, ze to nejede...nic nevidela.A jako bomba... Nemuzu porad uverit, ze to neni blby film, nebo sen...Pomoc byla okamzite, helikoptera a vse ale...konec.Urcite netrpel, nic nevedel, myslim ze trochu i spal, ridila jsem ja....a ted s tim musim zit dal.  A sama.
Mel krasny rok, vse se mu darilo, vraceli jsme se z krasneho weekendu v Zermattu.
Miloval hory...porad je maloval, mel tady krasnou vystavu v unoru.
Snad mu je dobre tam nahore.  V listopadu by mu bylo 73 let.
Odesel v plne sila moc brzo.  Zdravi z uplakane Zenevy Jana Chyba.


 

Zastihla nás smutná zpráva, že pro naše řady navždy opustil
náš kamarád Jindra Pekarčík

 

rozlou?ení s Jindrou Pekar?íkem 7.1.2010.

 

rozlou?ení s Jindrou v Tábo?e 7.1.2010.

 

rozlou?ení s Jindrou Pekar?íkem v Tábo?e 7.1.2010.

 

Jindro klidný odpo?inek

 
 

profesor Ladislav Havlín

 

 

 

   náš velitel Ludvík Marc    

 

 

 Dopis od pani Balvanovej , vdovy po Jankovi Balvanovi z E2

 


         


  © 2004 Pavol Knúrovský, e-mail: knurovsky.p (zavinac)netkosice.sk