Škola dôstojnického dorastu

                      Anotace z výběru Denních a Tajných rozkazů v ŠDD Kremnica z let 1952 – 1954
                 -  Honza Moutelík.

  rok 1952

 

8.9.   - absolventi ŠDZ byli přemístěni do ŠDD: des. Varchulík a dalších šest.

10.9. - správcem kabinetu je určen Ing. Beránek, zástupcem učitel Kanta.

23.9. - byli určeni důstojníci – učitelé politické výchovy,

         -  určení velitelé rot 1.-4.

 

  rok 1953

 

10.1.  – zveřejněno služné: voj. zákl. služby 300.-, svob. 330.-, žáci ŠDD 1. ročník                                  420.-,    2. ročník 540.- Kčs (pozn. před měnovou reformou)

           - zveřejněna výsluha let, jmenován i poručík pěchoty Ladislav Havlín

           - příloha: organizace a zabezpečení pololetních zkoušek, + seznam důstojníků,  učitelů

2.3.     – pochvala kpt. Kropilákovi za přípravu tratí a organizaci závodů v lyžování

            - vyhlášení výsledků 1. kola v kopané ŠVHŠ (Športových her voj. škol)

12.3.   – upozornění všem na toulání po městě po návštěvě zubaře a rozhovor s děvčaty,            
              protože se to nelíbí pracujícím…

7.3.     – por. pěch. Havlín jde do civilu a bude starším učitelem,

             - vyhlášena opatření ke smutku nad úmrtím K. Gottwalda

18.3    - shromáždění všech k tryzně 19.3. v kinosále, pak odchod ke smutnění do města                                              

20.3. – nařízení k večerním prověrkám, ke kontrolám vyučování,

            - povolení sňatku vojínovi zákl. služby

30.3. – Varchulík určen velitelem čety,

6.7.      - stanoveny nové hodnosti: mjr. pěchoty = major

            - po měnové reformě stanoveny nové platy (1:5)

27.8., 28. 29. – příchod nových žáků,

            - rozdělení koupání,

            - absolventi ŠDZ povýšeni do hodností podporučíků, absolventi Pěchotního učiliště                                     do hodností poručíků

1.9.      - rozdělení nováčků k rotám.

            - potrestání podporučíka třemi dny domácího vězení,

2.9.      - por. Hraško povýšen na nadporučíka,

            - Kiška jmenován cenzorem,

7.9.      - ustanovení důstojníků do funkcí.

            - rozdělení pracovišť,

15.9.    - novým ZVP jmenován kpt. Řezáč,

            - upozornění absolventům ŠDZ na možnost zaměstnání na vojenských katedrách vysokých
                                  škol                    
            - výstraha pro dálkově studující, že nedodržují zásady utajení,

            - nařízení velitelům čet pro zvýšení pořádku atd.,

16.10. - paní Badová přijata za učitelku,

17.10.  - rotám vydáno každé 30 ks jízdních kol,

            - nařízeno zhotovení inventářů všech budov,

            - povolení k ubytování v kasárnách (Havlín, Homola),

20.10.   – jmenování Pomocníků velitelů čet a Velitelů družstev,

             - příchod Julia Hraška por. z Rokytnice v Orl. horách,

            - potrestání dozorčího kuchyně – bylo málo brambor
21.11.    - uděleny dva dny dovolené pro dovezení hudebních nástrojů,

29.11.   - odvelení pro kurz promítačů,

30.11. – hodnocení v prospěchu: nejslabší četa L1 (por. R.), hodnocení rot v pořadí Kiml,
               Lakatoš,  Vévoda.  Průměr školy 3,864, nejlepší četa K-6, por. Ivánek, tř. učitel Biskup,

10.12. – volba čestného důstojnického soudu,

 

   rok 1954

 

6.1.      - nařízení k převzetí a přepravě letadla S199 (u nás vyrobená stíhačka podle
                           něm. Messerschmittu Bf 109G a motoru JUMO), zvaná Mezek,

7.1.      - četař M. 10 dny vězení,

            - o pololetních prázdninách má přijít 600 žáků VŠJŽ k lyžařskému výcviku,
                           připravit ubytování,

9.1.      - uveřejnění odměn za prospěch: foto před zástavou a pochvaly,

6.2.      - školení důstojníků v Bratislavě,

20.2.     - velitel 1. roty má uhradit 80.-Kčs za poničenou a spálenou bakelitovou
                            stoličku,

            - 21.2. má hokejové mužstvo zápas s Baníkem Kremnica.

6.3.      - potrestání důstojníka F.,

            - kontrola stavu učeben – špatný, opatření a napravit,

8.3.      - povýšení mjr. Paška na podplukovníka,

15.3.     - přemístění důstojníků mezi rotami

            - vydána směrnice pro postup při příchodu cizích osob do velitelské budovy,

28.3.     - ukázka registrace žáků do knihy – výpis,

1.4.       - určení obvodu posádky – průměr cca 10 km, střed Kremnica, ke kótě 693 JZ od 
                           Kremnice,

15.4.     - výměna dvou velitelů rot,

            - vyhlášení soutěže ve střelbě a pokyny, zbraně: Sa, Pi,

28.4.     - určení politruků,

            - vyhodnocení a odměny za střeleckou soutěž,

            - upozornění na ztráty zbraní a na bdělost a ostražitost

17.5.     - 1. kolo ŠHVM

19.5.     - vyhlášení přeborníků v lehké atletice, zrušení hlídky

1.7.      - uveřejněny tabulky osob a koní

2.7.      - určení žáků do učilišť,

13.7.     - udělení dovolených,

14.7.     - dovolená po ukončení školy,

17.7.     - C 71, přidělení žáků ke 4. rotě,

            - propuštění dvou žáků – kázeň a neprospěch,

29.7.     - Tajný r. tři důstojníci, každému 5 dní vězení, všichni na jedné motorce, která se s nimi
                              převrátila, k ránu a zřejmě pod vlivem,

16.8.     - ustavení a přidělení důstojníků k četám, noví učitelé,

18.8.     - přidělení budov důstojníkům,

18.8.     - Tajný r. určení důstojníků k rotám a četám, přidělení budov, nové krycí znaky
                            M I E R, uveřejněn plán kasáren a přidělení venkovních rajonů

19.8.     - týdenní shromáždění voj. z pov. ve VŠJŽ Bratislava, program školení,

19.8.     - vypracován nový plán spojení,

             - vytýčena příprava na nový školní rok, 1. a 3. rota určena jako přijímač,

            - určení informační hlídky pro příjem nováčků,

            - 26.8. příjezd, 27. – 30. vystrojení, 1.9. přivítání Náčelníkem školy

20.8.     - příchod důstojníků z Olomouce,

24.8.     - zhotovení soupisu inventáře v budovách,

27.8.     - příchod žáků z Olomouce,

            - program oslav 10. výročí SNP,

            - určení čestné stráže k pomníku padlých,

            - určení mist pracovišť pro výpomoc zemědělství v okrese,

28.8.     - určení celodenních směn,

            - příchod nových žáků,

30.8.     - oslavy dne ČS letectva – program,

            - opatření k opouštění kasáren,

30.8.     - Metodická konference ŠDD,

            - příchod žáků od jednotlivých Vojenských správ,

            - seznam 1. ročníku, příchod 28.8.

            - projev pplk. Paška k žákům,

            - uveřejnění práv a povinností žáků,

            - uveřejněn Status ŠDD, funkcionáři, učitelé a velitelé,

30.8.     - pokyny k budování kabinetů,

            - pokyny k výcviku milicionářů v kasárnách,

1.9.      - nařízení k nácviku I.Celostátní spartakiády,

2.9.      - pokyny k provádění ranního cvičení,

            - pokyny k plánování,

4.9.      - uveřejněn seznam žáků 2. ročníku pl a let,

15.9.     - doplňovací stadium důstojníků, seznam učitelů,

17.9.     - první propouštění čtyř žáků 1. ročníku, (úhrada za jeden den pobytu je 42.-
                           Kčs), přezkoušení důstojníků,

22.9.     - potrestání dvou důstojníků (2x důtka) za nepořádek a chování žáků,

            - přezkoušení důstojníků,

23.9.     - zájezd do Banskej Bystrice na utkání v odbíjené ČSR v. Polsko, jen 2. ročník,

27.9.     - potrestání důstojníků, nedostatky ve výchovné práci,

30.9.     - povýšení 11 žáků na svobodníka 2. školní roty

            - por. Varchulík pochvala,

            - vyhlášení peněžních limitů ke stravování,

            - nařízení k oslavám Dne ČS armády,

30.9.     - PT – zrušení 2. vozatajské roty,

12.10.   - oznámeno vyučování hry na housle, vyučuje p. učitel Kanta,

13.10.   - 3. rota získala za odměnu 500.- Kčs za pořádek, bude zakoupeno loutkové  divadlo

15.10.   - vystoupí hudební kroužek pro Výbor žen,

            - npor. Hraško dostal pochvalu za úspěchy roty,

16.10.   - určení topičů: světnice: Polončík, Krejčí, Foršt, Suja, Novotný, Moucha, Dlabač,

            - učebny: Levický, Timko, Brabec, Doleček, jídelna: Janhuba

5.11.     - čtyři žáci 1. ročníku propuštěni,

            - určeni členové požárního družstva: Vranovský, Polončík, Krejčí, Parečko,
                           Varkoček, Janhuba, Řezáč, Fryč, Jindra, Brčák, Žák,

            - hudební soubor vystoupí v Mincovně k výročí VŘSR,

            - nařízení nosit na vycházku pláště,

            - vyhodnocení soutěže v pořádku: první rota E, zůstává držitelem putovní vlajky,

            - nejlepší nástěnku má rota M,

            - pochvala kulturní úderce za vystoupení při zahájení měsíce SČSP,

8.11.     - nařízení k provádění ,,fysminutek” o přestávkách vyučování, po skončení 2. vyuč. hodiny v trvání 6-8
                             minut, popis cvičení,

            - vyhodnocení pracovní směny na sázení stromků: výborná morálka,

15.11.   - kontrola před rozvodem do zaměstnání: 1/6 žáků chybí, chybí i velitelé, u čety
                             por. Varchulíka žáci znali rozvrh hodin a byli připraveni na vyučování,

            - u por. Arnošta nedostatky v péči o obuv,

            - u por. Fachinelliho agitátor čety nezná úkoly pro svou práci,

            - u čet por. Pecha a Vavříka jsou žáci spokojeni se stravou,

            - u por. Kubačky: špinavé košile, žáci jsou nemytí, 1/3 žáků chybí cvočky a u
                           por. Juhase zjištěny neocvokované boty,

18.11. – na 2. rotě byli přistiženy žáci, kteří se vyhýbali rozcvičce: Chmelař, Ivanka,
                           Jamriška, Neuman, Líbal a Ivan,

             - velký nepořádek na venkovních rajonech – kolem ošetřovny, stájí (rozsypané
                           seno),

             - přezkoušení znalostí: denní tisk – noviny se nečtou, neschválené písemné
                            přípravy, neznalost rozvrhu hodin,

19.11.   - por. Varchulík velitelem roty, por. Bochňák a Mačinec veliteli čet,

20.11.   - rtn. Babiak odměněn pochvalou za rázný a svědomitý výkon služby,

             - svob. Rainovi pro nekázeň spolužáků odebrána hodnost svobodníka,

22.11.   - pokyny k velitelské přípravě od 1.12. do1.8. 54 hodin marx- leninismu,

                42 hodin taktiky,

             - určení velitelských dnů a štábní přípravy – objasňovat převahu sovětské
                            vojenské vědy nad buržoazními vojenskými doktrinami,

             - v plánu činnosti klubu jsou zakotveny taneční s Pedagogickou školou v Turčanských teplicích,
                           1. představení Nebe na zemi plánováno na 7.8.56,

             - kontrola: žáci nejsou ostřiháni, obecně dlouhé vlasy, nízká hygiene,

3.12.     - Jindra Gola 7 dnů nepovol. vycházek za nekázeň na ošetřovně, trestá staší
                            lékař, Jiří B. od 2. roty nechal pušku bez dozoru v místnosti dozorčího – 
                            nedostatečná bdělost – 15 dní NPV,

7.12.     - zápis z ministerské kontroly… doporučení k mimořádnému povýšení npor. Pávka,

20.12.   - povýšení voj. Mírného a Piroháče na svobodníky,

21.12.  – pochvala Březinovi  

             – 2 žáci vyloučeni z vánoční dovolené, odnětí hodnosti svobodníka za drzé
                            chování k veliteli,

 

  rok 1955

 

21.1.     - výtržnost staršiny Vrby v Centrálu, po zadržení se ještě vrátil do Centrálu se
                            svolením dozorčího por. P.

26.1.     - organizování odjezdu žáků na pololetní dovolenou,

             - nařízení k ochraně kasáren po dobu dovolené,

26.1.     - nařízení ke cvičení 2. ročníku,

29.1.     - odměny za pololetní zkoušky,

             - podrobná zpráva o pololetních zkouškách, počty žáků: 1. rota 150, 2. rota
                            189, 3. rota 114, 4. rota 97, celkem 550,

31.1.     - hodnocení za 1. pololetí, průměr 3,816, pořadí rot v prospěchu: 1. 3. rota, 2.
                            2. rota, 3. 4. rota, 4. 1. rota, nejlepší četa por. Mesnera, nejhorší por.
                                       Kubačky,  následuje obsáhlé hodnocení,

23.2.     - staršina Vrba propuštěn do zálohy za výtržnost v opilosti,

2.3.      - vyhlášení Hnutí výtečníků z MNO

9.3.      - škola podává odověď na Hnutí výtečníků na MNO,
16.3.     - vydání Směrnice ke službě v budově štábu (Dozorčí velitelství),

             - nařízení k prokazování totožnosti a k hlášení pobytu o dovolené,

             - rozpis nácviku na přehlídku se šavlemi a ve 23stupech,

             - nácvik s hudbou 24.3.55 ve vycházkovém,

5.4.      - vyhlášení výsledků soutěže v sólovém zpěvu: 1.Semerák, 2.Žák, 8.Dlabač,
                            16.Mareš,

19.4.     - kontrola pořadové přípravy, vyhodnocení, klady: vojáci cvičili s chutí,

             - potrestání por.H. – 3 dny domácího vězení za vyhýbání se povinnostem, (pro
                            vykonání trestu se užívala místnost v budově ošetřovny, trestán por. M. za malou starost o
                            žáky při zájezdu do Bratislavy,

2.5.      - vyznamenání důstojníků: pplk. Pašek (nar. 1911), mjr. Gatnárek (1900), kpt.
                            Kropilák (1924), kpt. Kiška (1925) a dalších, Za službu vlasti,

4.5.      - zranění Pišty V. : jako ve středověku, když dělali defenestraci…

9.5.      - přehlídka,

15.5.     - výměry úhrady za pobyt ve škole propuštěným žákům – až 13000.- Kčs za
                            578 dní,

             - zákaz nošení nepředpisových polobotek a ,,vaků”

19.5.     - pochvala Hučkovi za přípravu na vyučování a práci ve výboru ČSM,

             - nařízení ke Krajské spartakiádě v Banskej Bystrici, okresní v Kremnici 29.5.

20.6.     - pochvaly učitelům a velitelům čet,

             - přemístění žáků ze 2. roty ke 4. rotě,

21.6.     - udělení ŘD

6.7.      - odměny za výtečný prospěch, účast na matemat. olympiádě žák Macura Jiří

8.7.      - pochvala Cimbalovi, který vedl rozcvičku za nepřítomného důstojníka,

             - potrestání M.L. za vymontování žárovky, aby nebylo vidět na necvičící žáky při
                            rozcvičce, podán návrh na propuštění ze školy,

14.7.     - dovolená propouštěných žáků – Jindra Koloušek (Miroslav zůstává),

26.8.     - potrestání důstojníka J.K. 3 dny vazby, šel na rande, když měl službu,

5.9.      - přemístění žáků z 1.roty ke3.

9.9.      - odchází pplk. Pašek, přichází pplk. Dotzauer, předání s komisí MNO a jiných
                            škol, počty důstojníků atd., žáků 519, hodnocení kázně, studia, politicko
                            morálního stavu, hlášení o mimořádné události (por. H.)

             - Pašek se loučí, převelen do Mor. Třebové

18.9.     - zranění Cirbuse

8.10.     - vyznamenání Za službu vlasti staršinům Lipka, Vojtěch, rotnému Babiakovi

26.10.   - exkurze do elektrárny v Kostolanech,

27.10.   - nařízení povinné samopřípravy v neděli, 9 – 11.30 hod,

7.11.     - odměny za vybudování fyzikálního kabinetu,

22.11.   - udělení OUP Kramolišovi, Mikitovi, Vranovskému, Vavrišovi, Adámkovi,

             - 6 žáků z 3.roty k 1. rote

22.12.    - udělení vánočních dovolených, nepovolení  šesti žákům,

28.12.   - volba čestného důstojnického soudu,

 

  rok 1956

 

2.1.      - propuštění 8 žáků (3.rota Parma, Škornička),

3.1.      - divizní konference ČSM v Liptovském Mikuláši,

6.1.      - por. J. na dovolené rušil střelbou noční klid,

11.1.      - uveřejnění platů občanských zaměstnanců,

27.1.     - vyhlášení pololetní dovolené, nástup 28.1.

30.1.     - povýšení na svobodníky,

1.2.      - zkrácení dovolené o dva dny 18-ti žákům,
15.2.     - autobus na taneční 1. rota,

             - umístění ve Sportovních hrách mládeže v lyžování v Liberci,

27.2.     - propuštění dvou žáků ze školy,

11.4.     - ztráty intendančního materiálu u 3. roty, (já 35.18 Kčs)

27.4.     - 4 důstojníci potrestáni, že 21.4.56 při zájezdu divadla do Popradu trpěli hrubé
                porušování kázně,

29.4.     - ztráty intentendančního material,

4.5.      - povýšení 4 důstojníků, prominutí trestů,

14.5.     - potrestání žáků za krádež výbušnin,

17.5.     - vyhodnocení střelecké soutěže ve Svazarmu Žiar nad Hronom

30.5.     - dva důstojníci potrestáni,

             - II. kolo AŠH v odbíjené,

             - 30 žáků 1. roty na Očovou – parakroužek,

15.6.     - příkaz k zabezpečení soustředění II. ročníku ve Sklenném, materiálová
                                 příprava pro LVT,

28.6.     - povýšení důstojníků,

             - odměny důstojníkům a učitelům za zkoušky,

             - potrestání poručíka P.,

23.7.     - rozdělení žáků III. ročníku do učilišť,

24.7.     - dopisy por. P.

7.8.      - převzetí funkcí, odchod důstojníků do zálohy (Varchulík),

             - žáci do závodní stráže (pušky bez nábojů),

14.8.     - povýšení důstojníků – čtyři, mezi nimi Bulko,

             - ustanovení do funkcí (Pachlopník, Pech),

23.8.     - povýšení na nadporučíky – 13 poručíků,

1.9.      - rozdělení žáků do práce v mincovně,

14.9.     - přemístění 3 důstojníků (Ledrer, Rapčík, Bochňák),

2.10.     - převelení dvou důstojníků,

19.10.   - zranění žáka Ronaye při tělocviku, svědek ž. Cimbala,

25.10.   - přemístění Mikloviče,

             - npor. Beck propagandistou školy,

26.10.   - určení do práce v mincovně,

8.12.     - uzavření smlouvy s Pedagogickou školou v Turčianských Teplicích.

22.12.   - kpt. Kropilák povýšen na majora,

 

  rok 1957

 

10.3.     - výsledky přeboru voj. škol v lyžování, Poprad, 5. – 9. 3. 1957,

3.6.      - povýšení kpt. Závladský (dějepis) na majora,

             - vyhodnocení hospodaření s financemi,

26.6.     - zápis o závěrečné poradě k maturitním zkouškám,

16.7.     - nařízení ke zrušení ŠDD,

29.7.     - nařízení k likvidaci ŠDD,

31.7.     - hlášení o stranicko politické práce a likvidaci školy, vyřazení 28.7.1957

15.8.     - přemístění voj. z povolání,

20.8.     - dtto

31.8.     - dtto,     

 

 

          

               Něco epizod…

Jirka BrabecZkoušky proběhly v Olomouci a pak jsem se divil, že po prázdninách vyplněných brigádou na poště (600.-Kčs/měs), jsem měl jít do Kremnice. Ze zkoušek si pamatuji, že kromě tělocviku, běžných předmětů byly též z „politiky“ a  krom jiných pitomostí jsem dostal otázku co vím o dělnickém hnutí ve Francii. Řekl jsem, že francouzští dokaři shazují do moře americké tanky a byl jsem přijat.

       Dále než do Olomouce jsem v životě nejel, pamatuji, že z libereckých kasáren, kde jsme se shromáždili jsme brzo ráno vyšli na nádraží a do Kremnice přijeli v noci. Tenkrát se velice používalo slovo vyvalený. A já byl vyvalený. Třeba z toho, když kluci přinesli do jídelny plné necky melounů, když jsme museli po obědě na dvě hodiny do pyžam odporné žlutavé barvy do postelí a nesměli ani kecat.

       Pamatuji se, jak Pišta Višňovský na kulaté bakelitové trojnohé sedačce šmejdil zadkem sem a tam a dával hádat co dělá. Hádali jsme cosi nemravného, ale nikdo neuhádl. Pak Pišta vyndal zpod zadku čepici a ukázal překrásného "tudora". Nebudu dnes ctihodného profesora z UK jmenovat, ale vím, že byl první, kdo použil opasku v šarvátce na cvičáku, kde jsme se zaučovali na vojáky a v poledne pozorovali rychlík Naději. Dodnes cítím v ústech pachuť  prachu z cesty, když jsme se vraceli do kasáren. Později jsem se naučil nemít rád vojenské chemiky, když jsem běžel kolem plotu kasáren s maskou na tváři. V ten den Standa Suja, dopisovatel voj. tisku, pozdější diplomat u OSN, sundal s maskou také vlasy.

       Velitelem E-3 byl vyčouhlý poručík Hertl. Jeho vášní bylo vše, co smrdělo benzinem. V zimě jezdil s motorkou plochou dráhu a když jsme odjeli na přehlídku, spolu s kantorem na tělocvik se namazali, vytáhli Willise - jeep, v první zatáčce nabourali a Hertl byl přeložen k Tech. praporu. Dostal se na Grabštejn u Hrádku n.N., dodnes je tam výcvikové středisko psů, řídil výstavbu psinců a ještě později měl být u SNB dopraváků v Liberci, samozřejmě se služební motorkou. Tělocvikář dlouho nosil sádru.

       V 1. ročníku jsem se doslechl, že se připravuje ochotnické představení Makarenkových Vlajek na věžích. Hned jsem mazal do kinosálu a hlásil se k úloze Tosky, polepšeného sirotka – zlodějíčka, protože jsem tuto roli hrál už dříve ve školním představení. Celé představení režíroval a vedl pan profesor Havlín naprosto perfektně. Rodiče mi z domova poslali už obnošené tátovy svatební šaty, které jsem dotrhal a ušpinil, abych v nich mohl hrát. Cvičili jsme a hráli v kinosálu a pak ještě jsme jeli do Bratislavy k Žižkovcům. myslím že jsme měli úspěch. A co teprve další rok, když se pan profesor Havlín pustil do hry W+V Nebe na zemi. To už bylo jiné kafe. Sestavil velký orchestr ze žáků obou ročníků a kluci se vytáhli. Nacvičili vše, co hra vyžadovala a navíc spoustu Ježkových skladeb a hráli jako profíci. Přišla děvčata, manželky důstojníků a dívky z Kremnice. Vidím je před očima, ale jména mi už vypadla z paměti. Právě tak, jako herců; Bartolomea, advokáta, hrál Semerák, pozdější vojenský novinář Já hrál malý štěk, Merkura a tak jsem neměl při zkouškách moc práce. Po několika měsících byla premiera v kinosále, samozřejmě úspěšná. Pak se jezdilo; do Skleného, kde snad byl nějaký muničák a proto tam bydleli vojáci z povolání. Tam jsme hráli v hostinském sále kde nebyl klavír. Místní Důstojný pán nám zapůjčil harmonium a věřte, byl to zážitek, když kluk, který opravdu uměl, hrál Bugatti step na  harmonium. Do Kremnice pak došla zvěst, že Pan farář měl kázání, které odsuzovalo chování ústředních postav (hráli původně W+V) Horácia, kněze chrámu Jupiterova a jeho kostelníka Scipia, dvou úplatných a líných rošťáků. Rozhodně ani autoři či herci neměli v úmyslu dotýkat se církve nebo náboženství. Dále bylo představení v Bratislavě v Ženijním učilišti, v LTU v Liptovském Mikuláši, v ŠDD Poprad. V Popradě jsme hráli v pěkném kamenném divadle ve městě, ale jen pro vojáky. Ve hře je scéna, kdy Jupiterův kněz s kostelníkem se „paří“ ve vedru před kostelem a v tu chvíli někdo, kdo byl na rampě nad jevištěm, shodil kus železa. Nikomu se naštěstí nic nestalo a oba herci to duchapřítomně komentovali.  Zažili jsme pod vedením pana profesora Havlína spoustu krásných chvil a příhod. Musím také vzpomenout na figuru, kterou znal každý a byla mnohému pro smích: hlíd. let. por. Štef. Bulka. Snad dvakrát byl na zkoušce, nikde se naštěstí nepletl, ale před představením a po něm to byl ON, kdo měl největší zásluhy.

        Významným funkcionářem roty byl staršina rotný Babiak. Bylo mu kolem 35 let a staral se o stovku dorostenců velice přísně a pečlivě. Dbal na to, aby nezvítězila naše přirozená lenost a my byli vždy jako ze škatulky. Běda tomu, kdo se ulil z koupání… Kolem něj se vytvořila skupinka přicmrdávačů, kteří měli vždy nové neseprané košile a on jim naslouchal. Vypráví se, že po lyžařském výcviku mu radili, že „i“ ve slově lyže, které výcvik nevydržely, protože byly z měkkého dřeva, bude měkké "i" a tvrdé se píše u lyží, které výcvik přežily. Rotný bydlel s rodinou v baráčku ve svahu za hřištěm a ke své mobilitě užíval bicykl. Jednoho dopoledne jsem se vyhříval na sluníčku před vchodem, jsa ve službě na rotě. Staršina vyskočil na kolo a mne napadl dětský vtip:“Soudruhu staršino, máte málo napumpovaný řetěz!“ volal jsem za  ním. Zastavil, sklonil se nad řetěz, pak se podíval po mně a s údivem mi řekl:“ Brabec, vždyť řetěz se nepumpuje!“ Zakroutil hlavou a odjel. Co si o mně pomyslel, dodnes nevím.

        Také vzpomínám na nejrůznější komise, které navštěvovaly školu. Byl mezi nimi sovětský poraděnko s nesmírně širokýma nohavicemi kalhot, vpálil na rotu, odmítl mé hlášení a hledal „ubornuju“,asi by dál nedošel… Jiný major z prověrkové komise měl smůlu, když jsme právě zkoušeli, kolik vody se vejde do prezervativu a pak plnou gumu vyhodili z okna na ulici za jeho záda – neúmyslně. Myslím, že se tenkrát nikdo nepřiznal. Jindy, to bylo v 3.ročníku, jsem před samopřípravou odběhl do fotokomory. Jen jsem se otočil, vešlo asi pět důstojníků vedených zástupcem velitele pro vyučování kpt. Víťazkem a: „Co tam dělám?“ Vysvětlil jsem, že si beru pravítko a pospíchám na samopřípravu. Ne, co tam dělám všeobecně. Tak jsem začal vykládat, že tam děláme fotky ze života roty a pořádáme soutěže. A co je tohle?  Odpovídám: „ To je zvětšovák, tohle je leštička…“ „A co je tohle, to je také ze života roty?“ ptá se jeden z komisařů a drží ve své ruce malinkou fotku asi 4x4cm americké herečky Zsa Zsa Gábor, do půl těla obnažené s velkými prsy, na které jakoby nepůsobila přitažlivost zemská. To už nešlo okecat, jen Viťazko se na mne vyčítavě podíval. Než jsem došel na budovu učeben, bylo to asi 50m, tak mne čekal velitel čety a křičel na mne, že mne dá zavřít, vyhodit ze školy, že si pozve rodiče, že mám 3 z chování. Kluci vylézali z oken a divili se, co se děje. Potom, když přišel na kontrolu samostudia jak se učíme, byl už klidný a nechal si vysvětlit, že do fotokomory chodí víc kluků a že tu fotku jsem nekopíroval já. Přece jsem mu nemohl říct, že můj známý dělá rajony v zeměpisném kabinetu a kpt. Kiška odebírá východoněmecké Zeit im Bild a Berliner illustriert, kde na rozdíl od našich časopisů byly holky aspoň v plavkách, a ty jsem kopíroval a rozdával, naštěstí bez průseru. Když žádné anatomické muzeum nebylo na dohled… 

       Tak to je pár vzpomínek…

                      Jiří Brabec -  Liberec 14.3.2004

                      Stránku redigoval  Ing.Milan Illnar


  © 2004 Pavol Knúrovský, e-mail: knurovsky.p (zavinac)netkosice.sk