Škola dôstojnického dorastu

                ODKAZY NA ZAJÍMAVÉ STRÁNKY :                         
               setkání Kremnica červen 2011         
               setkání Kremnica červenec 2010
               setkání Kremnica 2009 
               setkání v Brně 2008 
               setkání Kremnica 2007                 
               setkání Kremnica 2006
               setkání v Brně 2005
               setkání Pardubice 1998
               setkání Kremnica  1996
               Prezentace setkání v Brně 2005 a 2008  

 

Nechť tyto stránky prohlížíme Explorerem:
S jiným prohlížečem než Explorerem mohou být tyto stránky zmatečně zobrazovány. Explorer je plně kompatibilní 
s použitým jazykem  .php 
Vykazuje-li přesto i Explorer velké mezery
mezi obrázkama, potom v něm v rolce NÁSTROJE  klikni položku :
"Nastavení kompatibilního zobrazení". Odsouhlas a  poté Explorera restartuj.

Všude, kde bliká čtvereček si můžeš kliknout pro načtení další stránky. 
                                          Máš tu asi 72 stran čtení a obrázků. Všude, kde se Ti změní šipka myši 
                                                  na symbol ruky, klikni si levým a načte se Ti další stránka nebo větší obraz. 

 

 

Nechť tyto stránky prohlížíme Explorerem. A v ozubeném kolečku
                             si Nastavíme kompatibilní zobrazení.    O  B  S  A  H     65 stran,   celý   O  B  S  A  H   bez reklam.

    H  I  S  T  O  R  I  E   ŠDD 
    S  O  U  Č A  S  N  O  S  T    školy
    F O R U M    Ešdédáka

 

 
                      NOVINKA : REPARACE letadla - článek Vojty Valy.
                                Tonda Seidl: 9.květen 1945 - moje druhé narozeniny.

                               Jiří Kurz: Přepadoví piloti
 

             Vojtou Valou restaurovaný Taylorcraft  ve vzduchu. Klikni si ZDE na další fotky a opět 
                          
Vojtův  zajímavý   text. 

 

 

 

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

         

  Setkání  ŠDD v Kremnici 2013.  Prezentace fotografií
            z  průběhu setkání  Z D E
   

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Takto jsme se  sešli v 2006. Zde je popis skupiny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


              

 

 

 

 

 

 

 

 

   Josef Semerák
Když ráno s večerem si neví rady
a lítost s bolestí se snoubí,
vzpomínám zmaten na své kamarády,
jak sčítali jsme hříchy v tichém loubí.

Co naplat, příteli můj v dáli,
že posíláš mi divné zprávy,
jak pod Štósem jsme spolu stáli,
že blíž jsi k zemi, víc jak zimostrázy.

Zatím nám ještě slunko svítí,
i když mnohdy na šedé dny.
Posbírám v nivách živé kvítí
A vzpomínkami umlčím sny …

 

 

            a takto na magistrátu s paní primátorkou města Kremnica  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             a večer 17. června 2011 na Toliaru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

      Pochod Kremnica - Sklené v červenci 1955 na LVT přes Turček : Jirka Brabec, 
                   Jarda Svoboda a Pavel Dlabač. V průhledu je Olda Dvořák,
                    Vláďa Koubek a Karel Wolhofner.
                                    Foto Franta Tomec.

                                                       

 


                                     Josef Semerák                                 
                                              Štós      (Kremnická reminiscence) 

Tu horu znám, k ní moje píseň nedoletí,

byli jsme mladí, skoro děti,
a přece s přískoky jsme brali skalní horu.
Co na tom, řekneš s léty znavenými,
když srdce bolelo city zjizvenými,
že padali jsme k tobě pro pokoru.
 
Tam skály s lesy hučí, temně bouří,
a pod nimi vlak v dýmu, v kouři,
z domova veze mámy psaní:
Jakpak se máš v městě zlatých baní?
A ozvěnou se hora zachvěje.
Vrať se, čekám, jsem tvoje naděje.
 
Kde jsou ty lásky hluchoněmé?
A kde jsou jejich tiché písně
jež z jejich rtů, žel, nikdy nevytryskly.
Zůstanou navždy nevyřčené, 
když pod schody se k sobě tiskly,
jak dívčí ňadra ničím nedotčené.
 
Pyšná jsi hora, tisíckrát proklínaná,
v červáncích večer, třeskutého rána,
v útocích na tě, bezduchými zteči,
tu bolest v srdci nikdo nevyléčí.
A přece: znovu k tobě běžím, 
jak k chrámu,  jeho ostrým věžím.
 
Jako by čas smyl patinu všech časů,
nacházím znovu tvoji čistou krásu, 
neposkvrněnou jiskru, úlomek naděje.
Jsem tady, po letech tě hledám,
znovu k tvojím nohám padám,
ze rtů sůl pláče vyprchala, jen tíseň je.
  
Nosím si roky v hrudi vzpomínku tichou,
vláčím ji nocí, zalykám se pýchou,
že jsem tě, horo, zdolal jako Himalaje.
Odpusť mi některá moje slova,
která, ač mimoděk, uslyšíš stále znova,
před tebou má bolest ve tvé výhni taje.
 
Jsi stejně tvrdá, jako my jsme byli,
jsi krutě krásná, v noci tančí víly
u bílých břízek, v šerosvitu luním. 
Jsi toužebná a lákající k snění…
Je pozdě, žel, čas nás kvapem mění.
Nic, 
moje horo, už krásnějšího není… 
 
16. června 2011
k 55. výročí kremnické maturity.

 

 
   Š t ó s a náučný chodník 
   Kremnica  a  Štós
 - celé album

 

   Štós s Vyhlídkou od bašty hradu.

   Naopak - Hrad focený z Vyhlídky

   Kremnica z Vyhlídky Štósu.

 

 

 

  Pionýr, bytovky, brána, stanica,.. 

  Strážnice a za hřištěm garáže.

    Pohled z jiné skály Štósu.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   Pohled z jiné skály Štósu.    Osvěžení v napaječce.    900 hlavé stádo.
  

   Planina Kremničáku 930 až 1006 m.    Na Vyhlídce s Frantou Illnar.    Kremnický  Štós.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  


 

 

 

     

  


                                   Kremnická apassionata.

   Josef Semerák
 
  Oblohou od Kremnických Baní 
valí se zástup hluchoněmých laní
nám, pěšákům, hold vzdát.
  Snad pozdě, snad ještě hodně brzy,
ukrývám v dlaních hořké tiché slzy
a myslím na ty, co odešli spát.
  Co zbylo z idylických mladých lásek?
Jen šediny a plno křehkých vrásek,
jak pavučiny nad hlubokou tůní,
kde sídlí ticho, 
a vzpomínka tam trůní.
 
  Kremnico,
město, co do srdcí se vrylo,
a ještě po letech v našich myslích zbylo,
co pohaslo a zas se dere k světu,
aby nám všechno připomělo v letu
i klukoviny mládí
a pohříchu nás svádí
vrátit se znovu do tvých pout.
 
  Dnes, po rušném půlstoletí,
bože můj, jak ten čas nám letí,
jsme znovu u tvých nohou.
  Však za to vzpomínky jen mohou, 
že znovu omládli jsme jak při maturitě,
že opět cítím tvoje barvy sytě,
že silný jsem v našem městě milém,
v hospůdce Gemer či ve tvém koutku jiném.
 
  Ač léta ubrala nám dosti z mužné síly,
po letech se k nám vrací znovu probuzené víly...
Slovák a Čech jsou narození bratři.
  Pojďme se napít, chlapci, 
to k bratrství patří.

  

                  Vojta Vala - sloužil jsem v cizím vojsku
           
      Server leteckého učiliště - velitelský směr 1957-59
                  Pilotní WEB Jiřího Kurze - ohlédnutí za MIGy
                  Fotoalba SDD Milan Illnar na google
  
             
     pilot Jarda Mílek sestavuje Spitfaira v novém hangáru,vloží motor
                  Stránky veteránov letiska Kuchyňa
                  Stránky Svazu letců Oldy Pelčáka
                  Letecká současnost Ládi Vyskočila
             
     Setkání našich pilotů MIGů 
               Nahlédni do různých koutů světa s meteorologem Milošem Liškou.
                  Kremnica město našich příběhů.
                  Kremnica v historické fotografii.
                  Piper J3 Cub N28149 poprvé ve vzduchu - 16.června 2012.
                      For English click here on flag for English         

                     
  Redakce: Ing.Milan Illnar
Statistika návštěvnosti ešdédáka   měsíční  zde.

 

 


  © 2004 Pavol Knúrovský, e-mail: knurovsky.p (zavinac)netkosice.sk